FORSIKRING VED OPBEVARING

Forsikring af alm. indbo

Ønsker du forsikring, så vil din almindelige indboforsikring normalt vis dække det opbevarede, blot dit forsikringsselskab er informeret om, på hvilken adresse og under hvilke forhold du opbevarer det.
Der kan være specielle betingelser hvis man rejser og flytter sin adresse med udenlands. Tal med dit forsikringsselskab om de har nogle bestemte betingelserne i netop dit tilfælde. En indboforsikring dækker blandt andet brand, vandskade og indbrudstyveri, hvor der brydes ind i en aflåst bygning.

Forsikring af andet end alm. indbo

Ønsker du at opbevare genstande der ikke dækkes af din indboforsikring, bør du tale med dit forsikringsselskab om dette. Er det noget tidsbegrænset er det som regel muligt med et tillæg til jeres nuværende aftale.

Sikkerhed og opbevaring

På siden Sikkerhed og Opbevaring kan du læse mere om de tiltag vi har taget for at dine ting står trygt og godt. Vi har f.eks. ikke haft et eneste tilfælde af indbrud eller tyveri siden opstarten i 2003.