BETALING AF PULTERRUM

Når der laves en aftale på leje af et pulterrum vil der, inden indflytning, være betaling for første måned (eller det antal dage der er tilbage i måneden) samt 2 måneders leje i depositum.

Alle informationer om priser mv. er at finde i den mail du modtager som bekræftelse på bestillingen. Der tillægges ikke moms på nævnte priser.

Betaling foregår hver den 1. i måneden ved bankoverførsel.
Der udsendes ikke nogen månedlig opkrævning/faktura. De fleste opsætter en automatisk betaling via netbank.

Info til indbetaling
Bank: Nordea Hinnerup
Reg.: 1911
Konto: 5496146338

HUSK: Mærk med box nr.


Betaling fra udlandet

Er du i udlandet og har du brug for at lave indbetalinger via bank kan du benytte nedenstående.

SWIFT kode:
Navn: pulterrum.dk
Kontonr: DK5720005496146338
SWIFT kode: NDEADKKK

Nordea Hinnerup
Storegade 13
8382 Hinnerup

Ved manglende eller for sent betaling

Pulterrum forbeholder sig retten til at spærre adgangskort og nægte dig adgang til dit pulterrum, hvis du er i restance med lejen.
Efter spærring af adgangskort og restancen er bragt i orden er du selv ansvarlig for at kontakte Pulterrum for at få åbnet dit adgangskort op igen og gør det i god tid inden du igen skal benytte dit pulterrum. Genåbning af adgangskort koster kr. 100,00.
Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,00.
Der kan læses mere i vores: Almindelige bestemmelser

 

Depositum

Inden indflytning indbetales der, sammen med første lejeperiode, 2 måneders leje i depositum.
Depositum returneres senest 7 dage efter kontraktens udløb. Husk ved udflytning at udfylde udflytningskort så vi ved hvilken konto depositum skal overføres til. Læs mere om udflytning: Udflytning af pulterrum